Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Јаболчиња-с.Јегуновце

ЈОУДГ Јаболчиња-с.Јегуновце

Адреса

  • с. Јегуновце

Телефонски броеви

  • 044 397 766

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar