Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Бисерчиња-с.Зрновци

ЈОУДГ Бисерчиња-с.Зрновци

Адреса

  • Ул. Илинденска бр. бб
    с. Зрновци

Телефонски броеви

  • 071 254 560

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar