Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Кокичиња-с.Таринци, Карбинци

ЈОУДГ Кокичиња-с.Таринци, Карбинци

Адреса

  • с.Таринци бр. 265
    населено место без уличен систем
    2207, општина Карбинци

Телефонски броеви

  • 071 330 734
  • 078 426 774

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar