Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Фиљизи-Сарај

ЈОУДГ Фиљизи-Сарај

Адреса

  • Ул. 4 бр. 5
    1000, Сарај

Телефонски броеви

  • 02 5117 070

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar