Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Праскичка -Росоман

ЈОУДГ Праскичка -Росоман

Адреса

  • Ул. Пере Тошев бр. 2 А
    1422, Росоман

Телефонски броеви

  • 043 441 606

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar