Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Прва радост – Василево

ЈОУДГ Прва радост – Василево

Адреса


  • Населено место без уличен систем 373,
    2411, Општина Василево

Телефонски броеви

  • 034 329 393

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar