Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Гоце Делчев Илинден

ЈОУДГ Гоце Делчев Илинден

Адреса

  • Ул. 534 бр. 25
    населено место Марино
    1041, општина Илинден

Телефонски броеви

  • 02 2571 345

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar