Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Ѕвездички-Чешиново-Облешево

ЈОУДГ Ѕвездички-Чешиново-Облешево

Адреса

  • Ул. Христијан Тодоровски Карпош бр. 1
    2333, с. Чешиново

Телефонски броеви

  • 033 355 000

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar