Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ Борис Трајковски-Демир Капија

ЈОУДГ Борис Трајковски-Демир Капија

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. 11
    1442, Демир Капија

Телефонски броеви

  • 043 367 266

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar