Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ 8-ми Април-Скопје

ЈОУДГ 8-ми Април-Скопје

Адреса

 • Ул. Хаџи Јован Шишков б.б.
  1000, Скопје

Телефонски броеви

  Службени лица

  Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

  Accessibility Toolbar