Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца- Детска градинка Планински цвет- Вевчани

Јавна општинска установа за деца- Детска градинка Планински цвет- Вевчани

Адреса

  • Ул. Населба без уличен систем
    6335, Вевчани

Телефонски броеви

  • 046 522 509

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar