Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа -Детска градинка 7 септември- Пехчево

Општинска јавна установа -Детска градинка 7 септември- Пехчево

Адреса

  • Ул. Даме Груев бр. 3
    2326, Пехчево

Телефонски броеви

  • 033 441 331

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar