Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Јасна Ристеска- Охрид

Јавна установа за деца – Детска градинка Јасна Ристеска- Охрид

Адреса

  • Ул. Димитар Влахов бр. 63
    6000, Охрид

Телефонски броеви

  • 046 511 217

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar