Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Детска Радост- Скопје

Јавна установа за деца – Детска градинка Детска Радост- Скопје

Адреса

  • Ул. Бапчор бр. 2
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3173 663

Службени лица

  • Елена Стојановска

    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar