Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа општинска-Детска градинка Мајски Цвет- Скопје

Јавна установа општинска-Детска градинка Мајски Цвет- Скопје

Адреса

  • Ул. Женевска бр. 4
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3068 097

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar