Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Пролет- Скопје

Јавна установа за деца – Детска градинка Пролет- Скопје

Адреса

  • Ул. Миле Поп Јорданов бр. 74
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3082 737

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar