Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца-Општинска детска градинка Вера Циривири-Трена- Штип

Јавна установа за деца-Општинска детска градинка Вера Циривири-Трена- Штип

Адреса

  • Ул. Христајан Карпош бр. б.б
    2000, Штип

Телефонски броеви

  • 032 605 101

Службени лица

  • Ивана Анѓеличкова

    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar