Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Павлина Велјанова - Кочани

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Павлина Велјанова - Кочани

Адреса

  • Ул. 9-ти Мај бр. 1
    2300, Кочани

Телефонски броеви

  • 033 274 373

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar