Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈОУДГ – Детска градинка 11-ти Септември- Ресен

ЈОУДГ – Детска градинка 11-ти Септември- Ресен

Адреса

  • Ул. Коле Неделковски бр. 17
    7310, Ресен

Телефонски броеви

  • 047 452 220

Службени лица

  • Јован Доневски

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar