Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Детска Радост- Струмица

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Детска Радост- Струмица

Адреса

  • Ул. Младинска бр. 1
    2400, Струмица

Телефонски броеви

  • 078 310 252

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar