Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Рахилка Гонева- Свети Николе

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Рахилка Гонева- Свети Николе

Адреса

  • Ул. Кочо Рацин бр. 41
    2220, Свети Николе

Телефонски броеви

  • 032 443 933

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar