Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Ацо Караманов- Радовиш

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Ацо Караманов- Радовиш

Адреса

  • Ул. Ацо Караманов бр. 54
    2420, Радовиш

Телефонски броеви

  • 032 635 149

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar