Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка 23 Август- Берово

Јавна установа за деца – Детска градинка 23 Август- Берово

Адреса

  • Ул. Младински кеј бр. 5
    2330, Берово

Телефонски броеви

  • 033 471 039

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar