Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Гоце Делчев- Пробиштип

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Гоце Делчев- Пробиштип

Адреса

  • Ул. Јордан Стојанов бр. 47/a
    2210, Пробиштип

Телефонски броеви

  • 032 404 169

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar