Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца-Детска градинка Детска Радост- Гостивар

Јавна установа за деца-Детска градинка Детска Радост- Гостивар

Адреса

  • Ул. Беличица бр. 47
    1230, Гостивар

Телефонски броеви

  • 042 213 492

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar