Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка “Царка Андреевска”- Кратово

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка “Царка Андреевска”- Кратово

Адреса

  • Ул. Гоце Делчев бр. 1
    1360, Кратово

Телефонски броеви

  • 031 481 705

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar