Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Ангел Шајче- Куманово

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Ангел Шајче- Куманово

Адреса

  • Ул. Моша Пијаде бр. 117
    1300, Куманово

Телефонски броеви

  • 031 415 810
  • 031 413 800

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar