Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Димче Мирчев- Велес

Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Димче Мирчев- Велес

Адреса

  • Ул. Тодор Христов Офицерчето бр. 1
    1400, Велес

Телефонски броеви

  • 043 231 226

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar