Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Детска Радост- Гевгелија

Јавна установа за деца – Детска градинка Детска Радост- Гевгелија

Адреса

  • Ул. Гоце Делчев бр. 16
    1480, Гевгелија

Телефонски броеви

  • 034 213 904

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar