Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Општинска детска градинка Фемо Кулаков- Неготино

Јавна установа за деца – Општинска детска градинка Фемо Кулаков- Неготино

Адреса

  • Ул. Киро Крстев бр. 16
    1440, Неготино

Телефонски броеви

  • 043 361 652

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar