Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

Адреса

  • Ул. Бидимаш б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 417 760

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar