Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Естреја Овадија-Мара-Битола

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Естреја Овадија-Мара-Битола

Адреса

  • Ул. Наум Наумовски Борче бр. 40
    7000, Битола

Телефонски броеви

  • 047 523 232

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar