Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – детска градинка Мајски цвет- Битола

Јавна установа за деца – детска градинка Мајски цвет- Битола

Адреса

  • Ул. Смилевски Конгрес б.б.
    7000, Битола

Телефонски броеви

  • 047 251 108
  • 047 256 106

Службени лица

  • Кристина Кузмановска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar