Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Олга Мицеска- Кичево

Јавна установа за деца – Детска градинка Олга Мицеска- Кичево

Адреса

  • Ул. 11 Септември бр. 89
    6250, Кичево

Телефонски броеви

  • 045 224 600

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar