Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка “8-ми Март”-Струга

Јавна установа за деца – Детска градинка “8-ми Март”-Струга

Адреса

  • Ул. ЈНА бр. 191
    6330, Струга

Телефонски броеви

  • 046 522 106
  • 078 217 748

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar