Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Гонча Туфа- Крушево

Јавна установа за деца – Детска градинка Гонча Туфа- Крушево

Адреса

  • Ул. 8-ми Септември б.б.
    7550, Крушево

Телефонски броеви

  • 048 477 805

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar