Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Детелинка- Крива Паланка

Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Детелинка- Крива Паланка

Адреса

  • Ул. Св. Јоаким Осоговски бр. 51
    1330, Крива Паланка

Телефонски броеви

  • 031 375 527

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar