Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Калинка- Валандово

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Калинка- Валандово

Адреса

  • Ул. Никола Карев бр. 7
    2460, Валандово

Телефонски броеви

  • 034 382 238

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar