Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Астибо- Штип

Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Астибо- Штип

Адреса

  • Ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 5
    2000, Штип

Телефонски броеви

  • 032 397 620

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar