Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “Весели Цветови”- Делчево

Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “Весели Цветови”- Делчево

Адреса

  • Ул. Светозар Марковиќ бр. 12
    2320, Делчево

Телефонски броеви

  • 033 411 872

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar