Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавни установи за деца – Детска градинка Бамби- Македонска Каменица

Јавни установи за деца – Детска градинка Бамби- Македонска Каменица

Адреса

  • Ул. Осоговска бр. 32
    2304, Македонска Каменица

Телефонски броеви

  • 033 431 227

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar