Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “7 Септември”- Македонски Брод

Општинска јавна установа за деца – Детска градинка “7 Септември”- Македонски Брод

Адреса

  • Ул. Партизанска бр. 14
    6530, Македонски Брод

Телефонски броеви

  • 045 274 349

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar