Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа Општинска детска – Градинка Распеана младост- Скопје

Јавна установа Општинска детска – Градинка Распеана младост- Скопје

Адреса

  • Ул. Руѓер Бошковиќ бр. 6
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3068 781

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar