Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Втори Септември- Демир Хисар

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Втори Септември- Демир Хисар

Адреса

  • Ул. Маршал Тито бр. 16
    7240, Демир Хисар

Телефонски броеви

  • 047 276 141

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar