Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Гоце Делчев- Виница

Општинска јавна установа за деца – Детска градинка Гоце Делчев- Виница

Адреса

  • Ул. Стив Наумов б.б.
    2310, Виница

Телефонски броеви

  • 033 363 261

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar