Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/ЈУДГ на ОЦ – Детска градинка Раде Јовчевски–Корчагин- Скопје

ЈУДГ на ОЦ – Детска градинка Раде Јовчевски–Корчагин- Скопје

Адреса

  • Бул. Кочо Рацин бр. 24
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3215 959

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar