Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Снежана- Скопје

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка Снежана- Скопје

Адреса

  • Ул. Џон Кенеди бр. 1
    Чаир
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2622 454
  • 02 2618 431

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar