Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка на општина Центар Кочо Рацин- Скопје

Јавна установа за деца – Детска градинка на општина Центар Кочо Рацин- Скопје

Адреса

  • Ул. Козара бр. 26 А
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3178 789

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на


Accessibility Toolbar