Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца – Детска градинка Коста Поп – Ристов Делчев-Богданци

Јавна установа за деца – Детска градинка Коста Поп – Ристов Делчев-Богданци

Адреса

  • Ул. Изворски бр. 53
    1484, Богданци

Телефонски броеви

  • 034 221 742

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar