Листа на иматели на информации/Образовни институции/Градинки/Јавна установа за деца-Детска градинка на Општина Центар 13 Ноември- Скопје

Јавна установа за деца-Детска градинка на Општина Центар 13 Ноември- Скопје

Адреса

  • Ул. Никола Тримпаре бр. 17а
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3163 865

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Accessibility Toolbar